Zarządzanie produkcją

Przeznaczenie modułu

Firmy produkcyjne potrzebują narzędzia, które będzie pozwalało na zarządzanie procesami produkcyjnymi w sposób optymalny, zarówno w zakresie ograniczenia kosztów, jak i czasów wytworzenia produktów. Dla zaspokojenia tych potrzeb firma Streamsoft stworzyła moduł Zarządzanie Produkcją, który służy do sterowania procesem produkcji w przedsiębiorstwie przez wsparcie planowania, wykonania i kontroli produkcji, a także umożliwienie analizy i kontroli na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.

Wdrożenie modułu gwarantuje:

  • Planowanie produkcji, w szczególności: potrzeb materiałowych oraz zdolności produkcyjnych.
  • Skrócenie cykli produkcyjnych dla poszczególnych wyrobów oraz średniego czasu wykonania zlecenia produkcyjnego.
  • Możliwość modyfikacji zamówień w każdym momencie, również w trakcie trwania cyklu produkcyjnego.
  • Optymalizację obciążeń gniazd dzięki wprowadzeniu kalendarzy produkcyjnych.
  • Bieżącą analizę produkcji w toku.
  • Pełną bazę technologii produkcji oraz możliwość ich modyfikowania.
  • Pracę w ramach różnych typów organizacji procesu produkcyjnego.

Modelowe wdrożenia produkcji

Modelowe wdrożenia produkcji pozwalają na zastąpienie dedykowanych wdrożeń systemu ERP, poprzedzonych długotrwałymi analizami. Oferujemy firmom produkcyjnym wybrany model wdrożenia zawierający określony zakres funkcjonalności, który będzie mógł obsłużyć procesy biznesowe zachodzące u Klienta. Dzięki temu możliwe jest duże zmniejszenie kosztów wdrożenie poprzez skrócenie jego czasu. Długotrwałe wdrożenia systemów informatycznych są inwestycją czaso- i kosztochłonną, ponieważ utrudniają bieżącą działalność firmy. Wywołuje toniechęć do kontynuowania rozpoczętych prac. Wdrożenia modelowe produkcji, gwarantują że każde wdrożenie systemu informatycznego może skończyć się sukcesem.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas wdrażania systemy Streamsoftu u Klientów opracowaliśmy cztery modele wdrożeniowe produkcji. Są to cztery różne konfiguracje bogatego zestawu funkcjonalności dostępnych w module Zarządzanie produkcją, który stanowi element systemu ERP Streamsoft Prestiż. Pozwalają one na sprawne dopasowanie modułu do różnych rodzajów produkcji (montażu na zamówienie, wariantowej, na magazyn, jednostkowej na zamówienie itd) z którymi można spotkać się w zakładach produkcyjnych podczas przeprowadzania analiz przedwdrożeniowych.

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!

Techniczne Przygotowanie Produkcji TPP

Funkcjonalność ta pozwala na wprowadzanie, przechowywanie i modyfikowanie informacji, dotyczących technologii produkcji. W ramach TPP definiuje się rodzaje operacji technologicznych, struktury produktów, a także karty pracy z czynnościami do wykonania. W ramach TPP ma miejsce wstępna kalkulacja kosztów produkcji.

Planowanie produkcji

Ustalenie zadań dla poszczególnych jednostek produkcyjnych i określenie zasobów niezbędnych do ich realizacji odbywa się na etapie planowania produkcji. Plan taki jest generowany z technologii (TPP), może też być uzupełniony z prognoz sprzedaży, zamówień od Klientów. Istotny wpływ mają również aktualne stany magazynowe. Można również zdefiniować własne zadania, a także importować plany Klienta (ważne, jeśli jesteśmy podwykonawcą innej firmy). Moduł umożliwia też rejestrowanie historii zmian planów.

Sterowanie produkcją

Na etapie sterowania produkcją rejestrują się wiadomości o zaawansowaniu realizowanych aktualnie zleceń produkcyjnych oraz o obciążeniu zasobów pracy. Informacje te pozwalają na ustalenie harmonogramu pracy dla pracowników oraz poszczególnych stanowisk. Dzięki rejestracji danych istnieje możliwość porównania planów z rzeczywistymi danymi o realizacji produkcji.

Kontrola jakości

Dowolnie definiowane karty kontroli pozwalają na otrzymywanie wszystkich istotnych informacji z kontroli jakości. W ramach dbałości o jakość wyrobów można również rejestrować braki wraz z ich przyczynami (np. błąd pracownika, wady materiału itp.), a także ilość i czas przestojów.

Paletowanie

Prawidłowe i sprawne paletowanie jest niezmiernie ważne. System pozwala na automatyzację tego procesu dzięku wykorzystaniu czytników kodów kreskowych i paneli dotykowych. Palety otrzymują etykiety z numerem oraz kodem kreskowym, pozwalającym na kontrolę kompletności palet.

Obsługa kooperacji

Dzięki możliwości prowadzenia magazynów kooperanta użytkownik może mieć pełną kontrolę nad powierzonym swojemu podwykonawcy materiałem. Kooperant może zameldować zakończenie produkcji poprzez zdalny pulpit.

Diagram Gantta

Dzięki interaktywnemu diagramowi Gantta istnieje możliwość nie tylko podejrzenia harmonogramu zleceń produkcyjnychm ale również ich modyfikacji na samym diagramie. Diagram może pokazywać zlecenia produkcyjne (w planowaniu, w produkcji, wszystkie), a także poszczególne jednostki robocze i gniazda produkcyjne.

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!