Kadry i Płace

Przeznaczenie modułu

Kadry i Płace to moduł przeznaczony do obsługi kadrowej i płacowej firm. Spełnia wszystkie wymogi stawiane wobec systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego.

Współpraca z „Płatnikiem” i systemem e-Deklaracje
Moduł Kadry i Płace pozwala na pełną współpracę z programem „Płatnik”, a także na wysyłanie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8S, PIT-R i IFT-1/ IFT-1R.

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!

Wybrane podstawowa funkcjonalność modułu:

 • Dane kadrowe i płacowe – obsługa ewidencji danych kadrowych i płacowych z możliwością tworzenia zestawień, własnych definicji, przekazywania danych do zewnętrznych systemów (Płatnik, e-Deklaracje);
 • Listy płac;
 • Ewidencja historii pracy – prowadzenie ewidencji przebiegu pracy wewnątrz firmy;
 • Rejestracja obecności w pracy;
 • Umowy – generowanie umów o pracę, zleceń i o dzieło;
 • Obsługa zakładów pracy chronionej;
 • Przypomnienia o kończących się umowach, badaniach okresowych, kursach, uprawnieniach itp.
 • Rejestracja Czasu Pracy (RCP)

Wybrane zaawansowane rozwiązania, znajdujące się w wersji Prestiż:

 • Bogata biblioteka wzorców, które pozwalają szybko i wygodnie stworzyć algorytmy liczenia płac dla grup pracowników, a następnie tworzyć kolejne przez modyfikację dotychczasowych.
 • Rozdzielnik kosztów pozwalający zestawić składniki płacowe zgodnie z zawartymi w słownikach miejscami powstawania kosztów oraz przypisać je do poszczególnych pracowników.
 • Opcja „Rekrutacja”, służąca do zarządzania wakatami w zakładzie pracy
 • Kalendarze czasu pracy, umożliwiające planowanie zmian.

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!