Handlowo-Magazynowy

Przeznaczenie modułu

Moduł Handlowo-Magazynowy służy do prowadzenia jedno- i wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej we wszystkich firmach, które tego potrzebują (handlowych, usługowych, produkcyjnych). Moduł ten wspomaga również obsłuę sprzedaży i realizację zakupów.

Moduł charakteryzuje zgodność z unijnymi standardami. Dzięki rozbudowanemu systemowi cenników, promocji umów oraz możliwość bieżącej kontroli zobowiązań i należności wspomaga pracę działu sprzedaży. Dane zawarte w systemie Streamsoft Prestiż mogą być łatwo analizowane zarówno w samym systemie, jak i w innych aplikacjach, korzystających z mechanizmów ODBC (np. Microsoft Excel, Access, a także wiele innych).

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!

Wśród rozwiązań magazynowych można znaleźć m.in.:

 • System elektronicznej wymiany dokumentów EDI – obsługa automatycznego procesu wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy różnymi aplikacjami partnerów;
 • Obsługę miejsc składowania – uzyskanie informacji o dokładnym miejscu towarów w magazynie;
 • Obsługę numerów seryjnych – przypisywanie unikalnych numerów każdemu egzemplarzowi towaru, serii lub kartotece magazynowej;
 • Obsługę zamienników – zdefiniowanie zamienników i możliwość ich wyszukania;
 • Obsługę numerów katalogowych – możliwość definiowania i wyszukiwania wielu numerów katalogowych różnych firm dla jednej kartoteki magazynowej;
 • Obsługę deklaracji INTRASTAT – zgodnie z obowiązującym prawem (po przekroczeniu progu asymilacji oraz po przekroczeniu progu specyficznego);
 • Rejestrację sprzedaży utraconej – pozwala na analizę przyczyn powstania sprzedaży utraconej, dzięki czemu można uniknąć występowania jej ponownie;
 • Tworzenie zapytań ofertowych do dostawców – możliwość stworzenia bazy informacji o możliwościach naszych dostawców;
 • Planowanie przerzutów międzymagazynowych – szczególnie ważne w firmach wieloodziałowych;
 • Obsługa kompletów – tworzenie i sprzedawanie wielu elementów, znajdujących się w magazynie jako komplety;
 • Możliwość dodawania plików do kartotek towarowych i kontrahentów – dołączanie skany dokumentów, specyfikacje, zdjęcia itp. rozszerzają bazę informacji o towarach i kontrahentach;

Obsługa sprzedaży

Oferty i zamówienia
Dzięki możliwości tworzenia zamówień i ofert system Streamsoft pozwala na oszczędność czasu i jednolitość dokumentów wychodzących z firmy. Zamówienia mogą rezerwować towar na magazynie i rejestrować się w stanie dyspozycyjnym.

Warunki sprzedaży, limity, blokady
Każdy kontrahent może posiadać indywidualnie zdefiniowane warunki sprzedaży takie jak: termin faktury, rodzaje płatności, sposoby dostawy, limity kredytowe, blokady sprzedaży itd.

Wystawianie dokumentów sprzedaży
System pozwala na wystawianie wszystkich dokumentów związanych ze sprzedażą: paragonów, faktur VAT (również powiązanych z dokumentami magazynowymi), korekt itd. System informuje użytkownika wystawiającego dokument sprzedaży o aktualnym stanie rozrachunków z kontrahentem.

Wzorce dokumentów
Zdefiniowanie wzorców dokumentów pozwala m.in. na automatyczne cykliczne generowanie wybranych dokumentów.W każdej firmie są dokumenty, które wystawia się cyklicznie.

Pozostałe funkcjonalności modułu:

 • Obsługa zakupów:
  • Zamówienia do dostawców
  • Tworzenie dokumentów zakupu
  • Zakupy poza granicami kraju: w krajach UE i poza nimi
 • Obsługa magazynów:
  • Stany magazynowe
  • Inwentaryzacja
  • Tworzenie dokumentów magazynowych
  • Obsługa opakowań
 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
 • Współpraca z aplikacją mobilną PRESELL (Vanselling)
 • Kontrola rozrachunków
 • Zestawienia, raporty i analizy

 

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!

Współpraca z aplikacją mobilną PRESELL