Finanse-Księgowość

Przeznaczenie modułu

Moduł Finanse i Księgowość przeznaczony jest dla wspomagania pracy działu księgowości w przedsiębiorstwach. Moduł ten jest na bieżąco dopasowywany do funkcjonujących w Polsce przepisów, w szczególności do ustawy o rachunkowości.

Wybrane podstawowe funkcjonalności:

 • Plan kont;
 • Automatyczne wykonywanie operacji księgowych;
 • Wzorce dekretacji dokumentów;
 • Możliwość prowadzenia rozliczeń walutowych na dowolnych kontach;
 • Tworzenie zestawień, raportów i deklaracji;
 • Mechanizmy kontrolujące umożliwiające kontrolę zobowiązań i należności oraz automatyczne naliczanie not odsetkowych;
 • Pobieranie kursów walut bezpośrednio z NBP;
 • Możliwość określenia dowolnego roku obrachunkowego.

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!

Wybrane zaawansowane rozwiązania dostępne w wersji Streamsoft Prestiż:

 • Elektroniczny import wyciągów bankowych – ułatwiający bieżącą rejestrację działań na kontach bankowych;
 • Tworzenie wielu alternatywnych planów kont – możliwość tworzenia kont odzwierciedlających specyfikę firmy, które nie będą wliczały się do bilansu;
 • Automaty księgowe umożliwiające wykorzystanie zaawansowanych wzorów;
 • Automatyczny rozdzielnik kosztów pozwalający na rozdzielenie kosztów na dowolne konta, a także analizę kosztów;
 • Zestawienia proceduralne – dające możliwość tworzenia specyficznych analiz z danych znajdujących się w systemie;
 • Automatyczna dekretacja dokumentów po ich wystawieniu;
 • Wyjątki w analitykach kont – możliwość zdefiniowania zmiany numeru analityki, która wpływa na tworzenie się numeru konta;
 • Konta z różnorodnymi znakami liter i cyfr;
 • Wycena rozrachunków na wybraną datę – a także obliczanie różnic bilansowych i podatkowych;
 • Definiowanie zaawansowanych analiz;
 • Rachunki walutowe – prowadzenie rachunków, przerzuty pomiędzy bankami i kasami zgodnie z metodą wyceniania waluty według zasady FIFO.

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!