System ERP


Aby idealnie dopasować system ERP do potrzeb naszych Klientów system Streamsoft został podzielony na powiązane ze sobą moduły.

Zarządzanie Produkcją

Firmy produkcyjne potrzebują narzędzia, które będzie pozwalało na zarządzanie procesami produkcyjnymi w sposób optymalny, zarówno w zakresie ograniczenia kosztów, jak i czasów wytworzenia produktów. Dla zaspokojenia tych potrzeb firma Streamsoft stworzyła moduł Zarządzanie Produkcją, który służy do sterowania procesem produkcji w przedsiębiorstwie przez wsparcie planowania, wykonania i kontroli produkcji, a także umożliwienie analizy i kontroli na wszystkich etapach procesu produkcyjnego.
więcej »

Handlowo-Magazynowy

Moduł Handlowo-Magazynowy służy do prowadzenia jedno- i wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej we wszystkich firmach, które tego potrzebują (handlowych, usługowych, produkcyjnych). Moduł ten wspomaga również obsłuę sprzedaży i realizację zakupów.
więcej »

Finanse i Księgowość

Moduł Finanse i Księgowość przeznaczony jest dla wspomagania pracy działu księgowości w przedsiębiorstwach. Moduł ten jest na bieżąco dopasowywany do funkcjonujących w Polsce przepisów, w szczególności do ustawy o rachunkowości.
więcej »

Kadry i Płace

Kadry i Płace to moduł przeznaczony do obsługi kadrowej i płacowej firm. Spełnia wszystkie wymogi stawiane wobec systemu do obsługi działu kadrowo-płacowego.
więcej »

CRM

Budowanie stałych relacji z Klientem jest obecnie niezmiernie ważnym aspektem działalności każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Moduł CRM wspomaga go przez cały okres kontaktów z Klientem.

Zamówienia Internetowe

Moduł Zamówienia internetowe to specjalna aplikacja internetowa, której zadaniem jest wspieranie obsługi oddziałów firmy i sieci sprzedaży. W każdej chwili Klienci z odpowiednimi uprawnieniami mogą wprowadzać nowe zamówienia, śledzić stan ich realizacji, a także sprawdzać swoje zobowiązania. Moduł ten jest bardzo wygodny dla firm wielooddziałowych, które nie mają wspólnej bazy magazynowej.
Umożliwia kontrolę stanów magazynowych oddalonych oddziałów oraz realizację przesunięć magazynowych.

Środki Trwałe

Moduł Środki trwałe służy do inwentaryzacji, ewidencjonowania i amortyzacji majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ułatwia amortyzowanie majątku w aspekcie bilansowym i podatkowym. Dzięki zintegrowaniu z modułem finansowo-księgowym umożliwia wygodną dekretację obliczanych odpisów oraz dokumentów obrotu majątkiem.

Wyposażenie

Moduł Wyposażenie to wsparcie pracy działu księgowości. Umożliwia ewidencję składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych i nie podlegających amortyzacji, których ewidencjonowanie wynika z potrzeb inwentaryzacyjnych.

Kasy Fiskalne

Moduł Kasy Fiskalne służy do obsługi rozproszonych sieci handlowych. Pozwala na wykorzystanie internetu w komunikacji między kasami fiskalnymi, a bazą danych systemu Streamsoft.

Serwis

Moduł Serwis to narzędzie dla firm prowadzących serwis (np. warsztatów samochodowych, firm usługowych itd). Przez zapewnienie szybkiego dostępu do istotnych informacji ułatwia codzienne czynności związane z obsługą zleceń serwisowych.

Raporty i formularze

Moduł Raporty i Formularze służy do tworzenia indywidualnych zestawień, analiz, formularzy dokumentów i etykiet, dzięki czemu system Streamsoft można najdokładniej dopasować do potrzeb Klienta. Moduł ten jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników systemu.

ABI Business Intelligence

ABI Business Intelligence to hurtownia danych, pozwalająca na stworzenie bardzo zaawansowanych analiz potrzebnych do realizowania strategii firmy.

Akwizycja, Vanselling

Jest to zintegrowana z systemem Streamsoft aplikacja, której zadaniem jest wsparcie pracy sprzedawców, pracujących poza siedzibą firmy.

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!