Ekipa wdrożeniowa

Naszymi wdrożeniowcami są wieloletni specjaliści w różnych dziedzinach. Dzięki temu radzą sobie nawet z wdrożeniami o bardzo wysokim stopniu trudności. Dzięki podziałowi kompetencji z jednoczesnym zachowaniem ścisłej współpracy działu wdrożeń osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom świadczonych przez nas usług.
Nasi Klienci otrzymują opiekuna zarówno ze strony działu handlowego, jak i ze strony działy wdrożeń. Opiekunowie ci najlepiej znają charakterystyczną dla poszczególnych Klientów konfigurację systemu Streamsoft.
Ciągłe podnoszenie kwalifikacji dzięki szkoleniom zapewnia pracownikom rozwój ich umiejętności, zwiększa poczucie własnej wartości, a także motywuje do dalszego rozwoju.

W zakres naszych działań wchodzą m.in.:

  • Spotkania wstępne,
  • Szczegółowa analiza procesów zachodzących u Klienta (produkcyjnych, biznesowych i in.),
  • Zaproponowanie możliwych sposobów na optymalizację tych procesów,
  • Przedstawienie planu wdrożenia,
  • Instalacja i konfiguracja serwera,
  • Wdrożenie poszczególnych modułów systemu z uwzględnieniem wymagań osób go obsługujących,
  • Szkolenia dla administratora i użytkowników systemu,
  • Rozruch (pomoc w rozpoczęciu pracy na systemie),
  • Wsparcie powdrożeniowe.

Potrzeby naszych Klientów są zawsze najważniejsze. Dlatego dopasowujemy zakres świadczonych usług do ich rzeczywistych potrzeb.

Dowiedz się więcej! Umów się na spotkanie!